T, 2.03.2021

Teadlased tõestasid, et sead oskavad videomänge mängida, ja see võib notsudele tulevikus kasuks tulla

Yorkshire'i siga mängib videomängu.

FOTO: Pennsylvania State University/SWNS/Scanpix

Teadlased leidsid, et sead on nutikamad, kui esialgu arvatud.

Purdue ülikooli teadlased USAst, Indiana osariigist viisid läbi uuringu, millest selgus, et sead oskavad videomänge mängida, ja üsna edukalt - saada aru, mis digiekraanil toimub ja kärsaga lükates kangi kasutada, et kursorit ekraanil liigutada.

Uuringus osalenud neli siga said kursori n-ö õige liigutamise eest ka preemiat. Mida kõrgematele tasemetele nad mängus aga liikusid, seda keerulisemaks katse nende jaoks muutus.

Lastega ja primaatidega sead siiski võistelda ei suutnud, kuna kärsaga on kangi veidi keerulisem liigutada kui pöialdega, aga ekspertide sõnul on tulemus siiski tähelepanuväärne.

Sead mitmes teadusuuringus varemgi tõestanud, et nad on intelligentsed ja suudavad lahendada kognitiivset võimekust nõudvaid keerukaid ülesandeid. On aga üllatav, et nad ei suuda end näiteks peeglist ära tunda ega piltidelt oma liigikaaslasi tuvastada, kuigi mitmed teised farmiloomad seda suudavad.

Siga videomängu mängimas.

FOTO: Candace Croney/SWNS/Scanpix

Miks sigade õppimisõimet üldse uurida?

Väljaanne theconversation.com toob välja peamised põhjused, miks farmiloomade intelligentsust viimasel ajal üha rohkem uuritakse.

  1. Elu farmides muutub üha keerukamaks: sead peavad oskama kasutada näiteks automaatseid toitmisaparaate või liigelda suurtel territooriumitel. Muutusi võib aja jooksul tulla veelgi, ning me peame teadma, kas ja kuidas sead nendega toime tulla suudavad.
  2. Eetilised küsimused. Sea põhiolemuse mõistmine on farminduse tuleviku seisukohalt väga oluline, ja me peaksime teadma, kuidas erinevad farmides kasutatavd praktikad, näiteks põrsaste varajane võõrutamine, sigasid mõjutavad.
  3. Sea vaimse võimekuse mõistmine aitab inimesel tema vastu empaatilisem olla.