Euroopa Parlament: ebaseaduslik kauplemine kasside ja koertega peab lõppema

FOTO: Shutterstock

Selleks, et kaitsta loomade heaolu, lemmikloomade omanikke ja rahvatervist, nõuavad parlamendiliikmed ELi tegevuskava lemmikloomade ebaseadusliku kaubanduse lõpetamiseks.

Kolmapäeval võtsid parlamendiliikmed 607 poolt- ja 3 vastuhäälega (19 parlamendiliiget jäi erapooletuks) vastu resolutsiooni, milles nõutakse meetmeid ebaseadusliku lemmikloomadega kauplemise lõpetamiseks. Ebaseaduslik lemmikloomakaubandus põhjustab loomadele kannatusi, levitab haigusi ja toob suurt tulu organiseeritud rahvusvahelisele kuritegevusele.

Parlamendiliikmed kutsuvad üles:

  • looma kasside ja koerte registreerimise kohustuslikku ELi süsteemi;
  • kehtestama suurte kaubanduslike aretusrajatiste ELi määratluse;
  • pakkuma paremat õiguskaitset ja kehtestama karmimaid sanktsioone
  • läbi viima teavituskampaaniad ebaseadusliku kauplemise negatiivsest mõjust.

Iga kuu müüakse ühest ELi liikmesriigist teise hinnanguliselt 46 000 koera, kellest enamik ei ole registreeritud. Osa kaubanduslikul eesmärgil loomi kasvatavaid isikuid kuritarvitab lemmikloomade liikumist käsitlevaid ELi õigusakte (määrus nr 576/2013), mis on ette nähtud lemmikloomade mitteäriliseks liikumiseks, nt reisimisel koos lemmikloomaga.