T, 2.03.2021

Loomasõbrad mures: kas Snelli tiigi tühjendamine viib kalade massihukkumiseni?

Snelli tiigi tühjendamisel on arvestatud ka elusloodusega.

FOTO: Raigo Pajula

Jaanuaris kuulutas Tallinna Kesklinna valitsus välja hanke ettevõtja leidmiseks, kes pumpaks Snelli tiigi veest tühjaks ja puhastaks selle põhja risust. See valmistas muret nii mõnelegi loomasõbrale, sest tiik on koduks paljudele kaladele. 

Kesklinna vanema Vladimir Sveti sõnul on Snelli tiigi puhastamiseks võetud appi tuukreid, kuid see ei ole piisav lahendus. Viimati puhastati tiigi põhi setetest üle 30 aasta tagasi. Seetõttu peab hanke võitja tühjendama Snelli tiigi veest, korjama selle põhjast prügi, taastama tiigi ja heakorrastama selle ümbruse.

Snelli tiigi tühjaks pumpamise teate peale tekkis inimestes mure kalade pärast ning nad pöördusid Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) poole, kes uuris kalade saatuse kohta Tallinna Kesklinna valitsuselt. Vastus saadi kiirelt: riigihanke lähteülesandes on töövõtjale pandud ülesandeks koostada kalavaru käitluskava ning see kooskõlastada keskkonnaametiga. See tähendab, et kalad tuleb ümber asustada sobivasse mageveekogusse. Ka on töövõtjal kohustus arvestada veelindude pesitsusperioodiga.

Seega muretsemiseks põhjust pole — tiigi korrastamisel on arvestatud ka elusloodusega ning kui tööd valmis, saavad nad naasta kenamasse keskkonda.