T, 27.10.2020

Pirital kahtlustatakse koeramürgitajate ja torusiilipommitajate tegevust

FOTO: panthermedia.net / Matthew Jones / Scanpix

Sotsiaalmeedias on teada antud Pirital leitud torusiilipommidest ja väidetavatest katsetest mürgitada lemmikloomi. Linnaosa valitsus palub kodanikel olla tähelepanelik ja vahejuhtumitest koheselt politseid teavitada. 

Võimaliku süüteo toimepanijad viskasid kaks torusiilipommi vastu maja ja ühe sõiduauto alla. Samuti on teada antud võimalikust lemmikloomade mürgitamisest rotimürgiga. Neil juhtudel on teavitatud, et väidetav rotimürk on asetatud koduaedadesse ja kergliiklusteedele.

FOTO: Kuvatõmmis Facebookist

Kohalikud elanikud kahtlustavad torusiilipommide valmistamises noori, kes proovivad nalja teha. «Kokkuvõttes pole oluline, miks keegi on torusiilipommid valmistanud või asetanud väidetava rotimürgi koduaedadesse ja kergliiklusteedele. Nende tegude tagajärg võib lõppeda inimese või lemmiklooma surmaga, mis tähendab toimepanijatele kriminaalkaristust. Eriti kurvaks teeb meele see, et süüteo toimepanijad viivad oma aktsioonid inimeste kodudesse,» ütles linnaosa vanem Alina Tubli.

Piirkonnapolitsenik Marili Tammiste sõnul ei ole politseisse ühtegi avaldust tehtud. Ta kinnitab, et mõlemad süüteod on karistatavad ja käsitletavad kuriteona. «Väärteokorras on karistatav võõra väheväärtusliku asja kahjustamine, kui antud teoga on põhjustatud kahju, mille suurus ei ületa kahtekümmend miinimumpäevamäära, s. o 4700 eurot. Kui kahju on üle selle, siis on tegemist juba kuriteoga, mille eest karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega. Lisaks karistusele tuleb hüvitada ka tekitatud kahju,» ütles Tammiste. Ta lisas, et ka looma julm kohtlemine on karistusseadustiku § 264 järgi kuritegu ja samuti karistatav.

FOTO: Kuvatõmmis Facebookist

Pirita linnaosa vanem Alina Tubli julgustab politseid teavitama kahtlustustest ja konkreetsetest tegudest. «Kui keegi kahtlustab süütegu, siis sellest tuleb sellest viivitamatult politseid teavitada. Sotsiaalmeedias teavitamine on väga tänuväärt tegevus, kuid see ei aita süüdlast kätte saada ilma vastava avalduseta politseis,» lisas Tubli.