P, 20.09.2020

Euroopas levib ohtlik linnugripp
VTA ootab teateid surnud lindudest

FOTO: MICHAELA REHLE/REUTERS/Scanpix

Euroopas levib nii mets- kui ka kodulindude hulgas ravimatu ja eriti ohtlike loomataudide hulka kuuluv linnugripp, mistõttu peaksid inimesed teavitama veterinaar- ja toiduametit (VTA) surnud lindudest. Inimesi see gripp ei ohusta.

Maakondlikke veterinaarkeskusi tuleks teavitada viie veelinnu värske korjuse leidmisest või kui on tuvastatud ebatavaline veelindude suremine umbes saja meetri kaugusel mererannast, teatas Eesti Jahimeeste Selts enda kodulehel veterinaarametile viidates. Samuti tuleks ametit teavitada kümne või enama lähestikku asuva surnud metslinnu värskest korjusest maastikul või metsas.

Surnud linnu värske korjus tuleks panna lekkekindlasse kilekotti, markeerida ning anda üle veterinaarametnikule. Suurelt veelinnult või röövlinnult tuleb võtta tampooniproov ning selleks tuleb teavitada kindlasti maakondlikku veterinaarkeskust ja VTA peamaja aadressil peamajastaap@vet.agri.ee.

Lindude gripp on väga nakkav, ägedalt kulgev lindude viirushaigus. See kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka, kuna põhjustab lindude massilist haigestumist, suurt suremust ning ulatuslikku majanduslikku kahju. Linnugripile on vastuvõtlikud kõik kodu- ja uluklinnud. Nakkusallikaks on haiged või haiguse läbipõdenud viirusekandjad linnud. Lindude nakatumine toimub seedetrakti või hingamisteede kaudu. Haigete lindude ravi puudub.

Gripiviiruse kandjad looduses on metslinnud, peamiselt veelinnud, kellelt võivad nakkuse saada kodulinnud, eelkõige koduveelinnud, nagu haned ja pardid. Metslindude hulgas levib nakkus valdavalt ilma nähtavate haigustunnusteta, kuid kõrge patogeensusega viirustüved põhjustavad tervisehäireid ka metslindudel.

VTA kinnitusel pole Eestis nakatunud linde veel leitud. Eelmise aasta sügistalvel diagnoositi Euroopas lindude gripi viiruse alamtüüp H5N8 nii kodu- kui ka uluklindudel Ungaris, Saksamaal, Taanis, Rootsis, Prantsusmaal, Hollandis, Poolas, Soomes (Ahvenamaal) ja Austrias.

Praegu Euroopas levinud viirustüvi H5N8 ei ole teadaolevalt inimesele ohtlik. Seni ei ole ECDC (Euroopa haiguste ennetamise ja kontrolli keskus) andmetel inimeste seas registreeritud ühtegi haigusjuhtu. ECDC hinnangul on risk inimeste jaoks väga väike.