T, 24.11.2020

2017. aasta linnuks valiti turteltuvi

Kaelus-turteltuvi.

FOTO: Arne Ader

Eesti Ornitoloogiaühing valis 2017. aasta linnuks turteltuvi. Eestis pesitseb selle perekonna kaks liiki: turteltuvi ja kaelus-turteltuvi. 

«Need kaks liiki on ühed kõige vähem uuritud linnuliigid Eestis. Pealegi on nende arvukus viimastel kümnenditel kõvasti kahanenud nii meil kui ka mujal Euroopas. Seepärast soovime neid liike inimestele tuttavamaks teha ja loodusvaatlejate abiga neist ka rohkem teada saada,» selgitas tuviaasta eestvedaja Jaanus Elts.

Alanud tuviaastal korraldatakse armastusluule-, joonistus- ja postkaardikonkurss, toimuvad loodusõhtud, oodata on nii turteltuvisid kui ka teisi meie tuvisid tutvustavaid artikleid ning saateid raadios ja televisioonis. 14. veebruaril ilmub traditsiooniline aasta linnu postmark.

Turteltuvide uurimiseks on kavas nende märgistamine ning teadmiste parandamine nende leviku, arvukuse ja elupaigakasutuse kohta. Selleks palutakse kõigist kohatud turteltuvidest teada anda veebirakenduse abil, mida saab kasutada nii aasta linnu kodulehel kui ka nutiseadmetes.

Turteltuvide ja ka teiste meie tuvide ning kavandatavate tegevuste kohta saab lähemalt lugeda aasta linnu kodulehelt www.eoy.ee/turteltuvi.

Eesti Ornitoloogiaühing valib Eesti aasta lindu alates 1995. aastast ning turteltuvid on järjekorras 23. Aasta linnu valimise eesmärk on tutvustada avalikkusele üht Eestis esinevat linnuliiki või liigirühma ning kaasata loodushuvilisi selle liigi uurimise ja kaitse tegevustesse.