Eestimaa Loomakaitse Liit: Ärge laske koertel metskitsi murda

Metskitsed

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Kevadiselt soojaks muutunud ilmad ning päevased pluss- ning öised külmakraadid tekitavad lumele kooriku, mis metsaasukaid ei kanna ning teevad põgenemise võimatuks.

Tekkinud koorik ohustab iseäranis metskitsi ja teisi metsloomi, kes koerte eest põgenevad. Eestimaa Loomakaitse Liit tuletab koeraomanikele meelde, et lemmikuid ei tohi metsa hulkuma lasta. 

Omaniku järelvalveta vabalt ringi jooksev koer on seaduse mõistes hulkuv loom. Kohalikul omavalitsusel on õigus ja kohustus selline loom varjupaika toimetada ning nõuda kaasnevad kulud sisse omanikult. Samuti peab loomaomanik korvama lemmiku tekitatud kahjud. Hulkuva looma omanikku saab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel karistada kasside ja koerte pidamise eeskirja rikkumise eest rahatrahviga kuni 800 eurot, kui rikkumisega on põhjustatud varaline kahju või inimesele tervisekahjustus.

Jahiseaduse alusel kehtestatud määruse kohaselt arvestatakse loomapidajale tema koera poolt jahiuluki mahamurdmise eest keskkonnale tekitatud kahjuks pruunkaru puhul 2000 eurot ja põdra puhul 800 eurot isendi kohta. Metskitse ja metssea puhul on kahjumääraks 400 eurot. Tiine isendi puhul vastavad kahjumäärad kolmekordistuvad.