Eesti loomakaitseorganisatsioonid tugevdavad koostööd

Loomade õiguste nimel hakatakse suurt tööd tegema.

FOTO: SCANPIX

Septembris käivitus MTÜ Loomuse algatatud projekt Eesti loomakaitsevaldkonna arendamiseks ja organisatsioonide koostöövõrgustiku loomiseks.

Loomuse juhataja Kadri Taperson sõnas, et Eestis tegutseb paarkümmend loomakaitseorganisatsiooni, mille omavaheline koostöö on üsna juhuslik. Ühiste eesmärkide saavutamiseks loodab Taperson pead kokku panna ja jõud ühendada.

Taperson lisas ka, et organisatsioonide hinnangul on Eesti loomapidamise ja loomadesse suhtumise kultuur endiselt madal. Inimeste teadlikkus loomadest ja neisse puutuvast seadusandlusest on ebapiisav ning Eesti erakondades on vähe poliitikuid, kes teemasse süveneksid.

Tulevase koostöö aluseks on regulaarne infovahetus, suhtlemine avalikkusega, teavitustöö, ühiskampaaniad, koolitused ja loomakaitsepoliitika kujundamine.

Võrgustikuprojekti eestvedajaks on MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus ja peamiseks partneriks Eesti Loomakaitse Selts. Tänaseks on projektiga liitunud Loomade Nimel, Kasside Turvakodu, Pesaleidja, Kelmiküla kassijaam, Nurru Ometi, Kassiabi, Saaremaa lemmikloomade turvakodu, Abikoerte Keskus ja Varjupaikade MTÜ.

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.