Heategevuslik näitemäng juhtis tähelepanu juhtkoertele

Killuke heategevuslikust näitemängust.

FOTO: Liili Kaska

14. septembril toimunud heategevuslik näitemäng «Moksva valge koer» kogus toetust Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühingu nägemispuudega inimestele ja nende juhtkoertele. 

«Etendus sujus väga hästi ja kuigi üritust Kõue mõisas oli väisamas ainult kolm nägemispuudega inimest koos juhtkoertega, siis inimesed, kes olid teinud annetuse meie MTÜ tegevuse toetuseks võtsid meid väga soojalt vastu,» rõõmustab Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühingu esinaine Kai Kuusk.

Nagu lubatud, oli näitemäng täis lõbu ja nalja ja külmaks ei jätnud see ka juhtkoeri. «Ka juhtkoerad avaldasid omamoodi arvamust: juhtkoer Milagros norskas valjusti saalinurgas, juhtkoer Janet kuulas tähelepanelikult ja rahulikult ning juhtkoer Mathias lasi aeg-ajalt kuuldele raskeid mõminaid,» räägib Kuusk. Kas mõminad ja norsatused olid heakskiitvad või rahulolematud, jääbki ilmselt saladuseks.

«Meie ühinguperel on ääretu rõõm ja tänutunne, et just meie väike MTÜ silma jäi,» ei suuda Kuusk endiselt osaks saanud tähelepanu uskuda, sest tavaliselt väiksema sihtgrupiga mittetulundusühinguid toetama ei kiputa.

«Oleme alati proovinud hakkama saada omaosaluste ja liikmemaksute abil ning tänu kodulehe valmimisele on meil olnud aasta jooksul - enne Kõue mõisa üritust - vaid mõni üksik annetaja,» selgitab Kuusk, lisades, et tänusõnu jätkub kõigile annetajatele, näitetrupile ja meeskonnajuhile.

Esimest korda toimunud ürituse raames koguti annetusi kokku 1225 eurot. Raha kasutakse ennekõike Juhtkoerte Kasutajate Ühingu tegevuse jätkamiseks, millega kaetakse liikmete erinevad kulud, mis juhtkoerte puhul tekivad. Enamasti on selleks rakmete osaline toetus või olemasolevate rakmete parandus ja hooldus ning õppe- ja treeningpäevad.